• Anläggning av ridhus och ridbanor - KS Mark

KS Mark – Våra tjänster

KS Mark är ett komplett markföretag som erbjuder allt inom markentreprenad från första spadtaget till färdig utemiljö. Vi utför allt från helhetslösningar till specifika tjänster inom utemiljöer.

Vi är experter på grundläggning, rörläggning och infrastruktur med allt vad det innebär. Inom grundläggningen erbjuder vi allt från geoteknisk undersökning av markförhållanden, utsättning, schaktning, grundförstärkning, dränering och utfyllnad samt alla arbeten rörande installationer i mark såsom rörläggning och infrastruktur. Vi har grundlagt flertalet nybyggnationer såsom Vällingklockans förskola i Trollhättan, lägenheter på Syster Ebbas väg på Tjörn och parkeringsplatser till äldreboendet Solhöjden på Öckerö.

Vi har stor erfarenhet av finplanering av större utemiljöer som parker och liknande. I finplaneringen ingår iordningställande av all yttre miljö vid byggnation som till exempel gräsmattor, trädgårdar, planteringar, asfaltering, markutrustning, ytbeläggningar eller stenläggning och stenmurar. Projekt som vi genomfört är bland annat den mycket uppskattade upprustningen av Öresjö badplats, etapp 1 och 2 i Trollhättan, finplanering av Badmintonhallen i Trollhättan och finplanering av Genombrottet i Trollhättan.

Vi har även erfarenhet av att anlägga lekplatser och idrottsanläggningar med förberedande markarbeten, montering och installation av lekredskap samt finplanering. Vi har byggt ekplatserna vid Öresjös båda badplatser, lekplats på Sundstrand i Uddevalla och lekplats i Kungälvs kommun.

En annan tjänst som vi tillhandahåller är uthyrning av maskiner med förare. Vi har bland annat hyrt ut hjulmaskinen Doosan 160 till Swerock till olika projekt i Göteborg och grävmaskinen Hitachi 210 för projekt i Landvetter och till Boklunds för arbete på Såtenäs.

Vill du ha hjälp med marktjänster?