• Markarbete i Trollhättan - KS Mark

Schaktning i Trollhättan med omnejd

Alla arbeten som rör schaktning i Trollhättan, kan du låta oss på KS Mark ta oss an. Vi är ett väletablerat markföretag som har specialkompetens inom just schaktning och alla typer av gräv- och schaktarbeten som förekommer inom markarbete och grundläggning.

Det är inte bara vid byggen som vi kan utföra schaktning utan vi kan vara behjälpliga även med kabelschakt, när det ska skapas utrymme för till exempel el- fiber- och vattenledningar.

KS Mark utför leverans- och kvalitetssäkrade uppdrag åt offentliga beställare och både mindre och större byggentreprenörer.

Vi utför schaktning i Trollhättan med omnejd

Schaktning är ett viktigt moment i markarbetet, schaktningen går ut på att göra en plan yta med fast mark för den grund som planeras. Man kan säga att vi formar om jorden innan det ska börja byggas.

Schaktning kan vara komplicerat i en stad, men vi har erfarenhet och maskiner som gör det komplicerade möjligt att utföra även i tätbebyggt, svårtillgängligt eller hårt trafikerat område.

I många fall krävs det tillstånd för att få påbörja ett schaktningsarbete och det är en del saker att tänka på som beställare. Vi hjälper gärna till med de handlingar och tillstånd som krävs.

Schaktning – året runt

Vi utför schaktning i Trollhättan året runt. Skillnaden är att vintertid när det är kallt och mycket tjäle i marken så krävs det lite mer kraft och tid. Därför planerar vi helst schaktning till perioder då det är mildare väder, men är ärendet av mer akut karaktär och mitt i vintern så löser vi förstås det också.

När du anlitar oss för schaktning så kan du lita på att vi uppfyller rådande miljökrav och att vi använder oss av personalens höga kompetens tillsammans med den senaste tekniken, för att kunna leverera ett bra resultat till dig. Vi ser aldrig en schaktning som klar innan vi har fraktat bort schaktmassorna och återställt marken runt omkring.

Anlita KS Mark för schaktning i Trollhättan

Välkommen att höra av dig för en offert, eller om du har några frågor gällande schaktning i Trollhättan.

Vill du ha hjälp med schaktning?