• Vi anlägger ridbanor och ridhus

Ridbanor och ridhus

Dags för nytt stall, ridhus eller paddock? KS Mark har gott om hästkrafter till förfogande för att förverkliga dina planer.

Vi på KS Mark har erfarenhet inom dränering, grundläggning och anläggning av ridbanor. Vi ser till att din ridbana blir väl dränerad, får en hård botten och ett mjukt topplager med bra svikt för hållbara hästar och bästa möjliga ridupplevelse.

Vid anläggning av ny paddock börjar vi från grunden och är noga med att få underlaget rätt ända från botten upp till färdig yta. Vi schaktar vi bort matjorden, lägger dräneringsrör och ser till att vattnet rinner bort i en dagvattenbrunn, fyller sedan upp med makadam och bärlager innan vi slutligen lägger på stenmjöl och allra sist sand för en hållbar och sviktande ridbana.

Vi anlägger även för stall och ridhus. Vi har bytt ut det gamla underlaget hos Stefan Lidén på Brättehaga Stall i Vänersborg där vi lagt in ny fibersand. Vi schaktade först bort all gammal sand och vägde av ytan för att få ett jämnt lager att lägga in den nya sanden på. Vi lade sedan ut det nya materialet, fibersand, och vägde av ytan igen för ett jämnt och bra ridunderlag.

Vid grundläggning av stall anlägger vi liksom för husgrunder med allt vad det innebär så som dränering, fyllnad, gjutning av platta med mera. Vi ser till att alla byggnader får en stadig grund att stå på.

Tveka inte att kontakta oss för vidare konsultation om din perfekta paddock, stall eller rent av ridhus. Vi anlägger allt enligt era önskemål.

Vill du ha hjälp med att anlägga ridbana eller ridhus?