Projekt

Här följer några av de projekt som vi har utfört!

Husgrunder

Vi har grundlagt flera byggnader. Som förberedelse har vi har schaktat bort matjord, massor och frilagt berg för sprängning för att grundlägga ett nytt serviceboende i kvarteret Stjärtmesen i Trollhättan. Vi har därefter dränerat, lagt rör och fyllt upp inför byggandet av huset. Vi har dessutom lagt yttre VA såsom dagvattensystem med fördröjningsmagasin, spillvatten och olika avloppssystem. På samma sätt har vi grundlagt för förskolan Vällingklockan i Trollhättan. Vi har även grundlagt för kiosken och de allmänna toaletterna vid Öresjö badplats i Trollhättan.

Parkeringsplatser

Vi har byggt parkeringsplatser på Öckerö för Öckerö fastigheter. Där har vi grovschaktat, dränerat och fyllt upp innan asfaltering. Vi har även byggt staket, lagt sten och gjort planteringar kring parkeringsytan.

Större plattor

Vi har erfarenhet av att förbereda för gjutning av större plattor. Vi har schaktat och grusat upp för gjutning av en platta på närmare 6000 kvadratmeter i Torslanda.

Hårda ytor

Vi har även erfarenhet av schakt-, dränerings- och fyllnadsarbeten för att hårdgöra större ytor, bland annat skolgården på förskolan Vällingklockan i Trollhättan samt Nödingeskolan och Kyrkebyskolan, båda i Nödinge.

Grovschakt

Vi har erfarenhet av att schakta större massor. Vi har schaktat och lastat större mängder jord för harpning på Skaraborgs flygflottilj i Såtenäs.