Markentreprenad i Trollhättan med omnejd

KS Mark har genom åren hjälpt kommuner, föreningar och företag med markentreprenad i Trollhättan med omnejd. När du blir kund hos oss får du en väletablerad markentreprenör med både bredd och spetskompetens inom flera områden som rör mark, anläggning och infrastruktur.

Vi har specialiserat oss på totalentreprenader och utför allt från projektering, schaktning, grundläggning och dräneringsarbeten till stensättning och anläggning av alla slags utemiljöer.

En markentreprenör med hög kvalitet och känsla för service – hela vägen

När det kommer till markentreprenad i Trollhättan så gör vi det mesta inom anläggning. Vi står för smarta lösningar för byggprocesser, bra materialval och ny teknik. Vi arbetar alltid kostnadseffektivt och gör medvetna val i allt vårt arbete.

Miljötänket är högt och vi planerar våra resurser noga. Några exempel på det är att vi planerar alla transporter för att undvika tomma returer samt att vi gärna återanvänder och förädlar befintliga jord- och stenmassor på den platsen vi jobbar på.

Förutom detta så är en bra kundkontakt oerhört viktigt för oss. Du som beställare kommer alltid att vara uppdaterad under hela arbetets gång och vi gör inga ändringar utan att samråda med dig först.

Totalentreprenör för markentreprenad Trollhättan

Att vi har totalentreprenad som en specialitet är för att vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som beställare. Du får en enda kontaktperson att vända dig till, i stället för flera.

När vi håller i trådarna för hela projektet så blir det utfört på ett effektivt och tryggt sätt och vi kan hålla både budget och den tidsplan som vi har beräknat.

Genom ständig utveckling i samarbete med våra partners och kunder så är vårt mål att få vara den självklara entreprenören inom markentreprenad i Trollhättan med omnejd.

Kontakta oss för markentreprenad i Trollhättan med omnejd

Vårt markföretag jobbar främst med offentliga beställare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi har den storlek och styrka som krävs för att utföra de riktigt stora jobben. Välkommen att anlita oss för markentreprenad i Trollhättan!

Vill du ha hjälp med markentreprenad?