• KS Mark i Trollhättan

Infrastruktur

Vi utför grävarbeten för infrastruktur såsom nyanläggningar av gator, gång- och cykelvägar samt allt annat som behövs i staden. Vi har kunskap om allt från exploatering till rördragning, fyllning och finplanering.

Vårt mål är att underlätta för alla som bor och jobbar i staden så att de kan resa smidigt vilket transportmedel de än väljer. Vi står för smarta lösningar på byggprocesser, materialval och ny teknik och dessutom tänker vi på miljön. Vi arbetar alltid kostnadseffektivt och miljömedvetet i allt vårt arbete.

Vi har bland annat gjort finplaneringen vid den nya badmintonhallen i Trollhättan samt vid Genombrottet, även det i Trollhättan. Vid Vällingklockans förskola i Trollhättan har vi dragit fram rör för fjärrvärme.

Gator, gång- och cykelvägar

I Genombrottet byggde vi den nya gatan och anlade dubbla trottoarer med vidliggande dräneringsrännor.

Finplanering

Vid den nya badmintonhallen gjorde vi finplanering med plattläggningar, refuger och asfaltsytor med linjemarkeringar.

Rördragning

På Vällingklockans förskola har vi dragit nya rör för fjärrvärme. På projektet Stjärtmesen i Trollhättan håller vi nu på med att dra fram rör för avlopp, dagvatten och fjärrvärme för att koppla på kommunens system.

Vill du ha hjälp med infrastruktur?