Utemiljöer

Vi på KS Mark står för en bättre utemiljö. Vi anlägger olika slags utemiljöer såsom lekparker, skolgårdar, torg och innegårdar. Vi är med från första spadtaget till färdig utemiljö.

Lekparker och skolgårdar

Vi har byggt flertalet lekplatser runt om i närområdet. Vi står för allt från förberedande till finplaneringen i färdigställandet av olika lekytor. Senaste lekplatsen byggdes åt bostadsrättsföreningen Grevsågen i Trollhättan där det byttes till ny lekutrustning.

Vi har även byggt lekplatser åt Nödingeskolan och Kyrkebyskolan, båda belägna i Nödinge. Där har vi byggt helt nya skolgårdar med allt vad det innebär som exempelvis lekplats med klätterställningar och gungor, fotbollsplan och sittmöbler samt belysning.

Vi har byggt två lekparker med gungställningar, lekutrustning, gummiasfalt och parkmöbler på Sundstrand i Uddevalla. Vi har byggt en lekpark i Kungälvs kommun med bland annat sandlåda, gummiasfalt, gungor och boulebana.

Just nu håller vi på att bygga lekplatsen på förskolan Vällingklockan i Trollhättan där det kommer att vara en väl tilltagen lekyta med bland annat olika klätterställningar, rutschkana och sittgradänger för att barnen både ska kunna vila och aktivera sig utomhus.

Torg och innergårdar

Vi har byggt om Kronogårdstorg i Trollhättan. Där har vi satt upp ny belysning, lagt sten och byggt murar. Vi har även byggt sittytor och gjort diverse planteringar.

Vi har också byggt innergårdar i kvarteret Humlan i Trollhättan. Där har vi gjort stenläggningar och murar, planterat och byggt olika pergola.

Vi har även gjort innergårdar för privatpersoner och bostadsrättsföreningar med plattläggning, murar, planteringar, spaljéer, buskar och träd samt anlagt nya gräsmattor.